PINC 2024

Formularz rejestracyjny

PUNKTY ZA UDZIAŁ

Zgodnie z regulaminem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK uczestnicy konferencji otrzymują 10 punktów AISN PTK.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2022 poz. 464) uczestnictwo w całym spotkaniu naukowym PINC 2024 upoważnia do 20 punktów edukacyjnych.